Jest to rzeźba Konrada von Hochstaden kolońskiego arcybiskupa. Artysta, który tworzył wizerunek, nie musiał obawiać się jego gniewu, ponieważ powstała w wiele lat po jego śmierci. Motyw działania kamieniarza pozostaje nieznany. Plotka głosi, iż może być to zemsta na arcybiskupie, za jego nakaz opodatkowania chmielu (w celu uzyskania funduszy na budowę katedry), co doprowadziło do wzrostu ceny piwa.