Zasady
1. Firma Pink Service będąca właścicielem serwisu internetowego Gay.pl (zwanego dalej serwisem lub Gay.pl) udostępnia za pośrednictwem serwisu możliwość zakładania i użytkowania prywatnych kont dających dostęp do wielu usług i materiałów firmy dla osób lub instytucji (zwanych dalej użytkownikami).
2. Rejestracja konta jest bezpłatna i dobrowolna.
3. W serwisie przewiduje się stosowanie kilku wersji kont. Uaktualnienie konta do wersji nadrzędnych w stosunku do konta podstawowego tworzonego podczas rejestracji, może być odpłatne. Użytkownik sam podejmuje decyzję o uaktualnieniu konta i zgodzie na opłatę.
4. Użytkownik oświadcza, że:
a) nie cierpi na upośledzenie umysłowe ani też żadną chorobę psychiczną powodującą brak zdolności do rozpoznania znaczenia swoich czynów lub zdolności do kierowania swoim postępowaniem;
b) ma ukończony 18 rok życia i może w pełni korzystać z materiałów zamieszczonych na portalu;
lub
c) ma ukończony 15 rok życia i ma prawo do ograniczonego korzystania z materiałów serwisowych portalu (nie ma prawa do zamieszczania ogłoszeń o sponsoring, nie może zamieszczać fotek erotycznych, itp);
d) w przypadku osób, które nie ukończyły 15 roku życia, założone konto zostaje usunięte.
5. Użytkownik ma świadomość, iż:
a) w tym serwisie są prezentowane materiały erotyczne, w tym materiały ukazujące pełne stosunki płciowe;
b) oglądanie materiałów erotycznych nie narusza jego godności osobistej i nie jest sprzeczne z jego przekonaniami światopoglądowymi i religijnymi;
c) odbiór treści zawartych w tym serwisie nie został mu narzucony, lecz z własnej woli i na własną odpowiedzialność chce zapoznać się z jego zawartością;
d) w pełni akceptuje wszystkie zapisy niniejszego regulaminu, regulaminów poszczególnych usług i zasad polityki prywatności;
e) będzie korzystał z konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, zachowa zasady kultury w kontaktach z innymi użytkownikami;
f) będzie na bieżąco kontrolował i znał zmiany w regulaminach.
6. Użytkownik po rejestracji konta ma możliwość czynnego udziału w życiu portalu poprzez wypowiadanie swoich opinii i sądów na temat publikowanych tu treści i materiałów w formie komentarza wpisywanego pod konkretną publikacją.
Z zastrzeżeniem:
a) wypowiedź jest kulturalna, bez wyrazów uważanych powszechnie za wulgarne i obraźliwe. Zabrania się obrażania kogokolwiek w jakikolwiek sposób. Takie zachowania będą piętnowane, a posty usuwane;
b) jeżeli dyskusja pod opublikowanym materiałem przerodzi się w niepotrzebną wymianę zdań przekraczającą poruszany problem - post zostanie skasowany;
c) o tym, który komentarz zostaje uznany za niecelowy lub jest off-topem i zostaje usunięty - decyduje administrator i moderatorzy;
d) publikowane komentarze nie służą do wyrażania opinii i epitetów pod adresem autora zamieszczonego materiału lub pod adresem innego użytkownika. Prywatne spory z innymi użytkownikami można toczyć na drodze korespondencyjnej za pośrednictwem poczty wewnętrznej (PW).
7. Użytkownik wyraża zgodę na:
- przetwarzanie danych podanych podczas procesu rejestracji (ustawa z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997) przez Gay.pl w celu promocji (marketingu) produktów i firm;
- otrzymywanie wiadomości elektronicznych rozsyłanych poprzez system informatyczny Gay.pl.
8. Gay.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Aktualny regulamin zawsze dostępny jest poprzez link zamieszczony w stopce strony lub pod adresem tego dokumentu.
9. Wszelkie uwagi co do naruszenia regulaminu, sugestie lub propozycje należy nadsyłać na adres http://redakcja@gay.pl.


Jest to serwisem społecznościowym pozwalającym swoim użytkownikom na znajdowanie i komunikowanie się z przyjaciółmi. Serwis jest prowadzony przez . Korzystanie ze strony łączy się ze zgodą na poniższe Warunki Użytkowania (zwane dalej "Porozumieniem"), niezależnie do tego czy jesteś zarejstrowanym użytkownikiem ("Użytkownik") czy nie. Jeśli chcesz zostać zarejstrowanym Użytkownikiem, komunikować się z innymi i korzystać w pełni ze strony oraz jej serwisów ("Servisy"), przeczytaj poniższe Porozumienie i zaznacz podczas rejestracji, że akceptujesz jego warunki .

 

To Porozumienie ustala zasady użytkowania strony oraz twojego członkowstwa w Serwisie.
zastrzega sobie prawo do modyfikacji Porozumienia od czasu do czasu, a o wszelkich zmianach użytkownicy będą informowani przez na stronie głównej. Musisz wyrazić zgodę na stosowanie się do wszelkich zmian tego Porozumienia jak tylko zostaniesz o nich poinformowany/a. Porozumienie to zawiera zasady dotyczące używania i zamieszczania czegokolwiek na stronie, Twoje prawa, obowiązki i ograniczenia związane z korzystaniem z Serwisu oraz Zasady Prywatności

 

Ostrożnie dobieraj informacje jakie zamieszczasz na i które dostarczasz innym Użytkownikom. Fotografie udostępniane publicznie nie mogą zawierać nagości, pornografii, przemocy ani obraźliwych treści w jakimkolwiek temacie. Informacje załączone przez innych Użytkowników (na przykład w ich profilach) mogą zawierać niedokładne, niestosowne lub obraźliwe materiały lub produkty i Serwis nie ponosi za nie odpowiedzialności.

 

zastrzega sobie prawo do odrzucenia i usunięcia wszelkiej aktywności(włącznie z wiadomościami), ograniczenia, zawieszenia lub odmowy dostępu do całej strony lub jakiejkolwiek jej części z lub bez powodu w każdej chwili, bez konieczności informowania cię o tym.

 

Biorąc udział w jakimkolwiek nie internetowym wydarzeniu organizowanym poprzez zgadzasz się nie wnosić oskarżeń wobec za wszelkie zguby, zniszczenia i akcje wszelkiego rodzaju.

Zasady Użytkowania

1) Prawa.

Jesteś jedyną osobą odpowiedzialną za interakcje i komunikacje z innymi Użytkownikami. Zdajesz sobie sprawę z tego, że nie monitoruje w żaden sposób swych Użytkowników, nie sprawdza ich pochodzenia i przeszłości, ani nie weryfikuje zamieszczanych przez nich informacji. nie udziela żadnych gwarancji na temat zachowania swych Użytkowników ani stopnia zgodności z żadnym obecnym ani przyszłym Użytkownikiem strony. Zachęcamy jednak zanim zdecydujesz się wymienić danymi lub spotkać z którymkolwiek Użytkownikiem do samodzielnego sprawdzenia prawdziwości i szczerości danej osoby.

Strona nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zniszczenia, czy jakiekolwiek poniesione straty, łącznie ze zdrowotnymi poniesionym pośrednio lub bezpośrednio poprzez działalność Twoją lub jakiegokolwiek Użytkownika Serwisu.

 

2) Obowiązki.

Zamieszcznie nieprawdziwych danych jest zakazane. Korzystając z Serwisu zaświadczasz, że wszystkie informacje podane przy rejestracji są prawdziwe i zgadzasz się nie zamieszczać nieprawdziwych lub niepełnych informacji. Zaświadczasz również, że posiadasz powyżej 18 lat a twoje działania na nie będą łamać ani naruszać jakiegokolwiek prawa lub regulaminu. Twój profil może zostać usunięty bez uprzedniego powiadomienia jeśli okaże się, że nie posiadasz wymaganego wieku. Zaświadczasz, że jesteś i będziesz wyłacznym użytkownikiem konta i nikt poza tobą nie będzie miał dostępu do Twojego profilu, czy adresu email. Jesteś całkowicie odpowiedzialny za wszelkie zamieszczane na Twoim koncie informacje, wysyłane wiadomości, zamieszczane zdjęcia itp.

 

3) Opłaty.

Niniejsza umowa jest jedynym ważnym dokumentem określającym prawa, obowiązki, prywatność i opłaty jakie dotyczą zakupu produktów i serwisów dostępnych na stronie. W każdej chwili możesz zrezygnować z członkowstwa usuwając lub zawieszając własne konto. zastrzega sobie prawo do usunięcia Twojego konta z jakiegokolwiek lub bez powodu, bez konieczności informowania Cię o tym. Poprzez rejestrację i wyrażenie zgody na warunki niniejszego Porozumienia zgadzasz się na poniesienie wszelkich opłat jakie mogą wynikać z korzystania z określonych Serwisów dostępnych na oraz, że Twoje konto zostanie usunięte jeśli wymagane opłaty nie zostaną uiszczone w określonym terminie.

 

4) Niekomercyjna działalność.

Strona ma niekomercyjne przeznaczenie dla wszystkich prywatnych Użytkowników i nie może być użyta w celu reklamowania ani innej działalności komercyjnej z wyjątkiem partnerów i firm wcześniej zaakceptowanych przez zarząd . Nielegalna i/lub niedozwolona działalność na stronie, włączając zbieranie danych użytkowników takich jak adresy email, czy inne dane personalne, oraz wysyłanie Użytkownikom wiadomości zawierające treści reklamowe innego Serwisu, firmy, czy produktów, oraz zamieszczanie linków do innych stron internetowych bez zgody odbiorcy będzie dokłądnie sprawdzane, traktowane jako spam i może zakończyć się zawieszeniem Użytkownika, usunięcięm jego profilu a nawet zablokowaniem przed ponowną rejestracją. zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków legalnych jeśli Użytkownik podejmie akcje niezgodne z prawem, bądź z niniejszym Porozumieniem, albo jeśli wykryta zostanie działalność na szkodę Serwisu lub jego Użytkowników.

 

5) Własność prywatna zawarta na .

posiada wszelkie prawa do strony oraz dostępnych na niej Serwisów, z wyjątkiem informacji i zawartości dodawanej przez jej Użytkowników. Kopiowanie, modyfikowanie, publikowanie i sprzedaż jakiejkolwiek części lub całości zawartych na stronie treści i Serwisów bez zgody i wiedzy zarządu, administracji i właściciela jest surowo zakazane.

 

6) Treści dodawane na Stronie.

a. Wyrażasz zgodę na sprawdzanie przez administratora umieszczanych przez Ciebie treści, włączając prywatne wiadomości, zdjęcia itp., oraz usunięcie lub modyfikację ich jeśli zajdzie taka potrzeba bez podania powodu jeśli administrator zauważy lub zostanie poinformowany przez Użytkowników o łamaniu niniejszego Porozumienia. Zabrania się spamowania, szykanowania, wyśmiewania i zastraszania Użytkowników w jakikolwiek sposób, umieszczania obraźliwych, pornograficznych i rasistowskich treści na stronie i działania takie zostaną usunięte ze strony oraz odpowiednie akcje prawne zostaną wszczęte.

 

b. Jesteś jedyną osobą odpowiedzialną za wszelkie treści umieszczane na Twoim profilu oraz wysyłaną do innych Użytkowników Serwisu.

 

c. Dodając jakiekolwiek treści i materiał na publicznych stronach strony, wyrażasz zgodę na wyświetlanie i sprzedawanie ich przez w celach reklamy i zarobku. Treści i materiał usunięte ze strony przez Ciebie nie mogą być dalej wykorzystywane przez Stronę w jakikolwiek inny sposób, ani na innych stronach internetowych.


d. Poniżej znajduje się częściowa lista przykładowej nielegalnej i zakazanej działalności na stronie. zastrzega sobie prawo do sprawdzenia i podjęcia odpowiednich prawnych akcji wobec każdego łamiącego niniejsze Porozumienie. Łączy się to również usunięciem konta i wszystkich treści i materiałów danego Użytkownika, zablokowanie go przed ponowną rejestracją, nawet jeśli korzysta on z płatnych Serwisów. Opłaty uiszczone przez niego za Serwisy nie podlegają zwrotowi. Umieszczane na stronie materiały i treści nie mogą:

 

i. być ewidentnie obraźliwe i promować rasizmu, fanatyzmu, nienawiści ani przejawów przemocy w jakiejkolwiek części wobec grupy lub określonej jednostki;


ii. dręczyć, gnębić, poniżać ani molestować w jakikolwiek sposób inne osoby;


iii. wysyłać innym Użytkownikom treści zawierających "spam", "łańcuszki szczęścia," ani treści i linków reklamowych;


iv. podawać fałszywych i błędnych informacji lub promować nielegalną działalność, zawierających treści obraźliwe i zastraszające, obsceniczne lub oszczercze ;


v. używać i promować kopię cudzej pracy nielegalnie i bez autoryzacji właściciela, takiej jak pirackie kopie programów komputerowych albo linków do nich, informacji na temat obchodzenia zabezpieczeń producenta produktu,umieszczania pirackich kopii muzyki lub linków do nich;


vi. umieszczać kody i hasła do zabezpieczonych stron internetowych;


vii. dodawać materiał obnażający osoby poniżej lat 18, zawierający pornograficzne lub drastyczne traktowanie ich;


viii. umieszczać instrukcje i informacje na temat nielegalnych działalności takich jak robienie lub kupowanie nielegalnej broni, naruszanie czyjejś prywatności, udostępnianie lub tworzenie wirusów komputerowych;


ix. domagać się lub łamać prywatne hasła w celu zebrania danych innych Użytkowników i użycia ich w nielegalny sposób;


or x. prowadzić działalność komenrcyją lub/i sprzedaż bez wcześniejszej zgody administracji strony, włączając w to umieszczanie ogłoszeń o sprzedaży, wymianie czy schematu piramidy.

 

e. Zobowiązujesz się korzystać z Serwisów zgodnie z niniejszym Porozumieniem jak również wszelkimi prawami i regulacjami prawnymi. f. Potwierdzasz, iż nie będziesz wykorzystywać Serwisu do sprzedaży ani kupna jakichkolwiek produktów. Nie będziesz wysyłać innym Użytkownikom spamu ani wiadomości łańcuszkowych. W celu zapobiegnięcia takowych działań zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości wysyłanych do innych Użytkowników w ciągu 24 h.

 

g. Zakazane jest umieszczanie w profilu oraz na wszystkich innych stronach Serwisu banerów reklamowych używając HTML/CSS czy jakichkolwiek innych skryptów i sposobów.

 

h. Zakazane jest używanie używanie systemu czy skryptów na przykład w celu pozyskania przyjaciół.

 

i. Zakazane jest podszywanie się pod inne osoby, które nie są Użytkownikami .

 

j. Zakazane jest używanie konta, nazwy użytkownika i hasła innego Użytkownika, udzielanie takich informacji innym osobom lub firmom oraz udostępnianie dostępu do własnego konta innym osobom.

 

k. Zakazane jest odsprzedawanie i oddawanie własnego konta innym osobom.

 

7) Prawa autorskie.

Zabrania się umieszczania, kopiowania i udostępniania materiałów chronionych prawami autorskimi, znakami towarowymi lub innymi prawami autorskimi bez pisemnej zgody właściciela. Administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika, który pomimo wcześniejszych ostrzeżeń będzie kontunułował taką działalność. Aby temu zapobiec należy przedłożyć dowód iż posiada się pisemną lub elektroniczną zgodę właściciela na umieszczanie jego materiału na innych stronach interentowych; Jeśli uważasz, że materiał zamieszczany przez Ciebie należy do Ciebie a administracja zablokowała ci dostęp do konta, prosimy o podanie szczegółów takich jak: nazwa użytkownika, materiał zamieszczony, data i miejsce utworzenia owego materiału, prawidziwe imię i nazwisko i adres, numer telefonu, adres email, adres własnej strony internetowej, na której znajduje się oryginał materiału oraz pisemne oświadczenie iż jesteś autorem zamieszczonego materiału. Zostanie to dokładnie sprawdzone i jeśli podane informacje nie będą zgodne z prawdą zostaną podjęte kroki prawne.


8) Spory pomiędzy Użytkownikami.

Jesteś w pełni odpowiedzialny/a za wszelkie kontakty z innymi Użytkownikami . rezerwuje sobie prawo, ale nie posiada obowiązku do monitorowania i rozwiązywania sporów pomiędzy Tobą i innymi Użytkownikami.

 

9) Zastrzeżenia.

nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy albo nieprawdziwy materiał umieszczony na stronie przez Użytkowników, ani Partnerów strony. nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie któregokolwiek z Użytkowników zarówno na stronie jak i poza nią. nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia, przerywanie, usunięcie, brak, opóźnienie w działaniu i transmisji danych, problemów w komunikacji, kradzieży czy niedozwolonego wejścia na profile Użytkowników. nie jest odpowiedzialna za problemy techniczne, nieprawidłowe działanie przeglądarek i innych programów internetowych, serwerów i ich dostawców, problemów z kontami pocztowymi, przeciążeniem serwera, ani zniszczeń spowodowanych ściąganiem ze strony materiałów zamieszczonych przez innych Użytkowników mogących posiadać wirusy. Pod żadnym warunkiem nie jest odpowiedzialna za straty i zniszczenia, włącznie z uszkodzeniem ciała i śmierci spowodowane przez jednego lub wielu Użytkowników strony podczas korzystania z Serwisu lub/i spotkań pozainternetowych; nie może zagwarantować i nie obiecuje żadnych konkretnych rezultatów, ani efektów wynikających z korzystania z Serwisów.

 

10) Inne.

Wyrażasz zgodę na postanowienia niniejszego Porozmumienia jednocześnie stając się pełnoprawnym członkiem spłeczności . Porozumienie zawarte pomiędzy Tobą a dotyczy sposobu korzystania ze strony i/lub jej Serwisów. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące tego Porozumienia prosimy o kontakt z nami w celu wyjaśnienia ich.


OŚWIADCZAM, ŻE PRZECZYTAŁEM/ŁAM I ZGADZAM SIĘ Z POSTANOWIANIAMI ZAWARTYMI POWYŻEJ.